کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
هاست سی پنل 500 مگابایتی - فضا 500 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود


هاست سی پنل 1000 مگابایتی - فضا 1000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدودهاست سی پنل 3000 مگابایتی - فضا 3000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود


هاست سی پنل 5000 مگابایتی - فضا 5000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود