هاست سی پنل ارزان

پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

هاست سی پنل5000مگابایت(5گیگ)

فضا 5000 MB (5گیگ)
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

هاست سی پنل10000مگابایت(10گیگ)

فضا 10000 MB (10گیگ)
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

هاست سی پنل15000مگابایت(15گیگ)

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

هاست سی پنل20000مگابایت(20گیگ)

پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود