پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

سرویس میزبانی وب لینوکس به همراه کنترل پنل پرقدرت دایرکت ادمین محل خوبی برای میزبانی سایت های شخصی و تجاری شما می باشد .

هاست دایرکت ادمین100 مگابایتی

فضا 100 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
محل سرور هلند
هارد پرسرعت SSD-NvMe
SSL رایگان

هاست دایرکت ادمین 200 مگابایتی

فضا 200 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
محل سرور هلند
هارد پرسرعت SSD-NvMe
SSL رایگان

هاست دایرکت ادمین500 مگابایتی

فضا 500 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
محل سرور هلند
هارد پرسرعت SSD-NvMe
SSL رایگان

هاست دایرکت ادمین1000 مگابایتی

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
محل سرور هلند
هارد پرسرعت SSD-NvMe
SSL رایگان

هاست دایرکت ادمین2000 مگابایتی

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
محل سرور هلند
هارد پرسرعت SSD-NvMe
SSL رایگان