پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

با توجه به تکمیل ظرفیت سرورهای دایرکت ادمین لطفا تا اطلاع ثانوی از سفارش دادن سرویس های دایرکت ادمین خودداری نمایید.

هاست دایرکت ادمین100 مگابایتی

با توجه به تکمیل ظرفیت سرورهای دایرکت ادمین لطفا تا اطلاع ثانوی از سفارش دادن سرویس های دایرکت ادمین خودداری نمایید.
---------------------------------------------------------------------
فضا 100 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 27000تومان
هاست دایرکت ادمین500 مگابایتی

فضا 500 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 44000 تومان
هاست دایرکت ادمین1000 مگابایتی

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 66000 تومان
هاست دایرکت ادمین2000 مگابایتی

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود

  • سالانه 110000تومان