هاست وردپرس ایران

تضمین کیفیت و سرعت

هاست وردپرس ایران (500مگابایتی)

فضا 500 MB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
محل میزبانی - ایران

هاست وردپرس ایران (1گیگ)

فضا 1 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
محل میزبانی - ایران

هاست وردپرس ایران (3گیگ)

فضا 3 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

هاست وردپرس ایران (5گیگ)

فضا 5'گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

هاست سی پنل ایران 10 گیگ

فضا 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql نامحدود
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود
محل میزبانی - ایران